slider3
_K2C5941
galabovo-cut
scene-1536×516-354468

За нас

„Енергоремонт – Русе” ЕАД e компания,специализирана в основни и аварийни ремонти на котелно и турбо агрегати в топлоелектрически централи, производство на резервни части и нестандартно оборудване, зъбни колела за редуктори, зъбни предавки в миннодобивната промишленост. Тя притежава повече от 40 годишен опит в ремонтни дейности и производство на резервни части за ТЕЦ”Марица Изток 2”, ТЕЦ” Контур Глобал Марица изток 3” ТЕЦ”Варна”, „Топлофикация Русе”, ТЕЦ”Свилоза” и други производители на енергия в България . Участва заедно с международни компании в изграждане на най-новата и най-модерна генерираща мощност в България- ТЕЦ”AES Гълъбово”, което й позволи да придобие ноу-хау за работа на големи проекти.

ЕР Русе е част от структурата на „Енергоремонт холдинг”АД. В резултат на извършената специализация на дъщерните дружества на холдинга, производството заема основна част от дейността на „Енергоремонт-Русе”ЕАД. Дружеството успешно изпълнява специализирани дейности в големи проекти в енергетиката.

Прочети повече

Основни дейности

Дружеството е специализирано:
• ремонт на енергийни и топлофикационни парогенератори и спомагателното им оборудване, в т.ч. нагревни повърхности, тръбопроводи за пара и гореща вода с високо налягане, арматура, вентилатори, шнекови и лентови транспортьори, газоходи, въздуховоди и др.
• ремонт на парни турбини и спомагателно оборудване, в т.ч. кондензатори, подгреватели, деаератори, помпи, арматура, охладители и др.
• ремонт и изграждане на огнеупорни зидарии, топлинни изилации със замаска или поцинкована обшивка и др.
• ремонт и изграждане на външни тръбопроводи с предварително изолирани тръби, монтаж на водно-отоплителни инсталации и абонатни станции.
• производство и ремонт на промишлено и енергетично оборудване, производство на резервни части, нестандартно оборудване, метални конструкции и др.
• производство на резервни части за електрофилтри.


Прочети повече

Изработка, доставка и монтаж на силози за варовик в ТЕЦ “Марица Изток” 2

Демонтаж на съществуващ и монтаж на нов електрофилтъл на Блок 4 в ТЕЦ „Русе изток”

Изработка и доставка на елементи от въздуховоди и газоходи за ТЕЦ Марица изток 1 – AЕS

Енергоремонт-Русе изпълнява нов договор в ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД

„Енергоремонт –Русе”ЕАД подписа нов договор за монтажни дейности в ТЕЦ ”Марица Изток 2” ЕАД. Той обхваща изработка, доставка и монтаж на три броя силози за варовик, опорна конструкция, стълби и площадки. В обхвата на дейностите е включено и присъединяване на опорен пръстен ...

Успешно участие в изграждане на ТЕЦ “Eй И Ес Гълъбово”

„Енергоремонт-Русе”ЕАД успешно приключи участието си в изграждането на най-новата и най-модерната в Югоизточна Европа ТЕЦ ” Ей И Ес Гълъбово”. Тя е с базова мощност 600 Мвт, което ще осигури 5% от енергийната мощност на страната. ЕР Русе работи заедно с френскат...